فروشگاه اينترنتي زين شاپ

بزرگترين فروشگاه اينترنتي در كشور

خشم را ميتوان كنترل و مهار كرد

خشم داراي سيستمي دوگانه است. بخشي از اين سيستم مربوط به حس خشم است كه در اثر تصور:

 1. اجحاف،
 2. خسارت،
 3. آسيب،
 4. و يا ناديده گرفته شدن

بوجود مي آيد و بخشي ديگر مربوط به نشان دادن خشم است كه رفتاري اغراق آميز براي:

 1. ابراز حس ناراحتي موجود
 2. دفع خسارت و آسيب
 3. مرعوب كردن ديگران
 4. تسليم كردن ديگران به ميل و توقع فرد خشمگين
 5. و نشان دادن شدت ناراحتي

مي باشد.

در نتيجه ميتوان با شناسايي بخش سيستماتيك خشم و دلايلي كه بخش مذكور را فعال كرده است به درمان و كنترل خشم پرداخت. در اين ميان بايد به نقش بسياري از عناصر محيطي نيز در ايجاد حس خشم اشاره كرد. بعنوان مثال بسياري از موادي كه خاصيت شيميايي داشته و ميتوانند مستقيما در فرآيندهاي پردازشي شيميايي مغز تاثير گذار باشند خاصيت ايجاد خشم بطور حسي و رفتاري را نيز دارند. مصرف كنندگان الكل هاي نوشيدني (الكل اتيليك) در طول زمان خود را عصبي تر و خشمگين تر پيدا ميكنند و سعي ميكنند با مصرف بيشتر و افزايش متوالي مصرف الكل خشم خود را تسكين بخشند. همينطور مصرف كنندگان مواد محركي مثل ماري جوانا و متانفتامين (شيشه) نيز در طول زمان عصبي تر، بي حوصله تر، و براحتي خشمگين تر مي شوند كه آنها نيز سعي ميكنند با مصرف بيشتر اين مواد ريلكس تر شده و آرامش خود را پيدا كنند. به عنوان قاعده كلي هر ماده اي كه بطورشيميايي و مستقيما از طريق جذب مخاطي وارد مغز شود:
 1. نيكوتين
 2. كافيين
 3. تي آچ سي
 4. كوكايين
 5. مورفين وهروئين
 6. متان فتامين

به مراكز كنترل حسي و رفتاري آسيب رسانده و در نتيجه موجب بسياري از حركات و واكنش هاي نامتناسب و ناهنجارمي گردد.

علاوه بر مواد شيميايي، عوامل محيطي ديگري نيز همچون:

 1. سرعت نامتعادل زندگي در شهر هاي بزرگ
 2. بار سنگين مالي و بدهي و قرض
 3. سر و صداي زياد در:
  1. كارگاه ها و يا در خانه بدليل روشن بودن تلويزيون،
  2. فرياد و صداي بلند اعضاي خانواده، بحث و جدل و مشاجره
  3. بوق ماشين ها يا همجواري با عمليات ساختماني و عمراني
  4. صداي يكنواخت ماشين آلات و الكتروموتورها
 4. مبهم بودن قوانين كسب و كار و عبور و مرور
 5. منفي بودن شرايط اقتصادي
 6. و الودگي هوا

در ايجاد حس خشم بسيار موثر مي باشند.

همچنين عوامل غير محيطي ديگري نيز وجود دارند كه موجب بروز خشم در افراد مي گردند.  از ان ميان بايد به اختلالات رشدي كه بصورت ژنتيكي به فرد انتقال پيدا مي كنند مانند:

 1. بيش فعالي
 2. ODD
 3. CD
 4. توره
 5. اوتيزم
 6. و LD

نام برد. بيماري هايي مانند ديابت كه موجب نوروتروفيكي مي گردند نيز در ايجاد خشم تاثيري بسزا دارند. انواع دردهايمزمن (ميگرن، فيبرو ميالژيا)، معلوليت هاي حسي حركتي و معلوليت ها و عقب افتادگي هاي ذهني نيز در ايجاد خشم عامل تاثير گذاري محسوب مي شوند.

سرانجام از تاثير تربيت و فرهنگ در ايجاد حس خشم و رفتار خشم نبايد غافل ماند. بسياري از فرهنگ ها و خانواده ها خشمگين بودن را نشانه بدي ندانسته و فرزنداني كه خشمگين رفتار ميكنند را مورد تشويق و ستايش قرار مي دهند. رفتار خشمگين در اين فرهنگ ها و خانواده ها به غلط غيرت و مردانگي و يا حمايت و اصالت – دوستي معني شده كه موجب شكل گرفتن افرادي ناهنجار از نظر رفتاري و تند خو و متعصب در اثر اين تربيت مي گردد. اين افراد با حفظ ظاهري موجه، اغلب در پشت نقاب مذهب يا نژادپرستي مخفي شده و ناهنجاري رفتاري خود را به اينگونه توجيه و تكريم مي كنند.

در نهايت بايد به نقش بيماري هاي روان در ايجاد خشم اشاره كرد كه از آن جمله بيماري هايي مانند:

 1. اختلالات شخصيتي (پارانوييد و مرزي به خصوص)
 2. وسواس
 3. شيزوفرني
 4. دوقطبي
 5. و افسردگي مزمن

بطور ناگهاني و يا با تحريكي كوچك از محيط، منجر به ايجاد خشم در فرد و بروز رفتار ناهنجار و يا خودخوري مي گردند.

با شناسايي عوامل ايجاد حس خشم و عوامل منتهي شونده به رفتار خشمگين، متخصصين علم روان قادرند به فرد كمك كرده و با دادن مهارت هاي رفتاري – كاربردي و ارائه درمان مورد نياز، خشم را كنترل و مهار نمايند.

 

شروع كلاس كنترل و درمان خشم


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۵۰:۰۱ توسط:مهتاب جوان موضوع: